Historie a zaměření společnosti

 

 

Inženýrská kancelář Gestin CE spol. s r.o. byla založena na sklonku roku 1999 odštěpením od akciové společnosti Gestin, působící v České republice v oblasti developmentu a managementu investičních projektů již od roku 1989. V návaznosti na restrukturalizaci společnosti bylo představenstvem Gestin a.s. rozhodnuto o vyčlenění odboru inženýrských a technických činností do samostatné společnosti Gestin CE. Do této firmy pak přešli pracovníci, kteří se významnou měrou podíleli na řízení investičních projektů zajišťovanou mateřskou společností převážně v Praze, ale i na jiných místech republiky (viz Reference). Zmíněné projekty byly úspěšně dokončeny ve vysokém technickém, užitném i estetickém standardu a s velmi příznivým finančním výsledkem pro investora.

Inženýrská kancelář Gestin CE, spol. s r.o. se zaměřuje zejména na komplexní zabezpečení řízení a kontroly stavebních investičních projektů od časové a finanční analýzy investičního záměru až po dokončení a předání stavby investorovi do užívání, ale dle přání klienta je schopna zajistit i plnění jednotlivých nebo dílčích fází procesu přípravy a realizace stavby. Spektrum projektů realizovaných pracovníky Gestin CE spol. s r. o. zahrnuje jak např. půdní vestavby a stavby rodinných domů, rekonstrukce provozoven, činžovních domů, administrativních prostor, tak i novostavby či celkové rekonstrukce objektů uvedeného účelu s investičními náklady v řádu stovek milionů korun.

Hlavním cílem činnosti pracovníků Gestin CE spol. s r. o. je dosažení vysokých kvalitativních standardů stavby při rozumných investičních nákladech pomocí optimalizačních a racionalizačních opatření především v přípravné fázi projektu a důsledným uplatňováním osvědčených kontrolních postupů při realizaci stavby. Díky dlouhodobým zkušenostem z investiční výstavby v pražském regionu může Gestin CE spol. s r. o. nabídnout svým zákazníkům i zajímavé časové úspory při veřejnoprávním projednání staveb v územním a stavebním řízení.